WELKOM BIJ !DEEFIXE

Zakelijke ontmoetingen die stimuleren

!deeFixe Business PlatformIn 1988 nam de Kamer van Koophandel voor Maastricht en omstreken het initiatief om een nieuwe ondernemerssociëteit op te richten:
!deefixe. Sinds de oprichten vormt deze vereniging een stimulerende ontmoetingsplaats en platform voor jonge zakenmensen in Zuid-Limburg.


Lees meer

Netwerken in een ongedwongen sfeer

!deeFixe - NetwerkenBij !deefixe is het uiteraard ook gewoon gezellig. Het is een actieve vereniging van jonge (zaken)mensen. Er worden regelmatig gezemenlijk activiteiten ondernomen. Excursies, bedrijfsbezoeken en overige, al dan niet sportieve uitjes, zijnal enkele jaren vaste prik.

Lees meer

Over een !deeFixe-avond

!deeFixe - AvondDe avond bestaat uit een formeel en een informeel gedeelte. Tijdens het eerste deel worden de lopende zaken besproken, is er plaats voor discussie of komen leden met suggesties voor nieuwe activiteiten. Regelmatig worden er mogelijk nieuwe leden voorgedragen. Wanneer de vergadering geen bezwaar maakt, worden deze uitgenodigd om zich op een volgende bijeenkomst voor te komen stellen en eventueel lid te worden.

Lees meer

De doelstellingen

!deeFixe - Doelstellingen!deefixe wil een platform en ontmoetingsplek crëren om haar leden de gelegenheid te geven actief bezig te zijn met het opbouwen en actief onderhouden van een netwerk van relaties.

Lees meer

LID WORDEN VAN !DEEFIXE?

Als u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van onze vereniging kunt u zich aanmelden bij onze voorzitter of bij een van de leden. U wordt formeel voorgedragen en de vergadering beslist over de eventuele toetreding. !deefixe streeft naar een zo breed mogelijke mix van leden. Na de aanmelding volgt een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 300,- per jaar.